பொங்கல் விழா - 2020

13.01.2020 திங்கட்கிழமை காலை 8.30.மணியளவில் பள்ளி முதல்வர் அவர்களின் தலைமையில் விழா இனிதே கொண்டாடப்பட்டது. தொடக்கப்பள்ளி, நடுநிலைப்பள்ளி, மேனிலைப்பள்ளி மாணவர்களின் கலை நிகழ்ச்சிகள் கண்களைக் கவர்ந்தன. விழா சிறப்பாக நிறைவு பெற்றது.

DSC_0511 DSC_0512 DSC_0513 DSC_0615 DSC_0514 DSC_0517 DSC_0518 DSC_0520 DSC_0523 DSC_0524 DSC_0526 DSC_0528 DSC_0530 DSC_0531 DSC_0533 DSC_0536 DSC_0538 DSC_0539 DSC_0540 DSC_0541 DSC_0542 DSC_0543 DSC_0546 DSC_0552 DSC_0557 DSC_0559 DSC_0560 DSC_0565 DSC_0569 DSC_0572 DSC_0573 DSC_0576 DSC_0580 DSC_0582 DSC_0586 DSC_0587 DSC_0588 DSC_0590 DSC_0593 DSC_0595 DSC_0598 DSC_0601 DSC_0603 DSC_0604 DSC_0605 DSC_0609 DSC_0612 lightbox javascript galleryby VisualLightBox.com v6.1