Slideshow Image
 
SCHOOL SONG

  ♫♫ School Song

  Lyrics

  VanaVani Madhuvani Sakal jagat se nyara hai

  Vidya ka aagaar hamara.

  Gyan Yahan  par ham sab pate,

  Taruvar Kee chhayan main rahakar,

  Sach ke Path par hame le jata,

  Sarva Sufal Sumangalam.

  Mehanat se Jeena sikhalata,

  Satya Vachan, sukarmalam.

  Lakshya hame bhi yahi Sikhalata,

  Yoga Karmasu Kaushalam.
 
 
VANAVANI MATRICULATION HIGHER SECONDARY SCHOOL
IIT Campus, Chennai - 600 036
Phone: 2257 0043. Email: vanavani_iit@yahoo.com

| | |
Copyright VVMHSS © 2016.